Русский | English | 中文 | Bản đồ trang web |

Trường đại học hàng hải mang tên đô đốc G.I. NevelskoiGiới thiệu về trường › Liên hệ

Liên hệ

690003 Tòa nhà 50a, đường Verkhneportovya, thành phố Vladivostok

Tel: (423) 230-12-51

Fax: (423) 251-76-39

E-mail: office@msun.ru